Хамадони: Вохури бо интихобкунандагон

Дар нохияи ба номи Мир Саид Алии Хамадони вохурии вакили Мачлиси  Намояндагони Мачлиси Олии Точикистон Хаёт  Одинаев бо интихобкунандагон доир гардид. Дар ин вохури намояндагони касбу кори гуногун, ахли чамоатчигии нохия, вакилони мачлиси вакилони халки нохия, вакилони Мачлисхои чамоати шахрак ва дехот, ташкилотхои чамъияти, собикадорони мехнат  ва кормандони муассисахои  сохаи ичтимои иштирок доштанд.Вакили Мачлиси  Намояндагони …